Megújul a Soproni Egyetem Botanikus Kertje

A Botanikus Kert megújítására az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának Interreg Szlovákia-Magyarország támogatási programjának keretén belül, a Treejoy-SKHU/1601/1.1/217 pályázat (Közös örökség, közös jövő – fák, határok nélkül) megvalósításával kerül sor.
 
 
 
A támogatási összeg az egész projekt vonatkozásában: 1.461.000 EUR
A Soproni Egyetemre jutó rész: 549.000 EUR
 
A projekt célja, hogy a Botanikus Kert megújításával hozzájáruljon a térség turisztikai potenciáljának fejlesztéséhez, szolgálja a helyi lakosság, a turisták és az egyetemi polgárság érdekeit. Új, modern, interaktív eszközökkel kívánja elérni azt, hogy megfelelő színhely legyen az erdei pedagógiának, a tanösvények látogatóinak, és egyfajta „természetes tornateremként” szolgáljon a kocogók, a sportolók számára.
 
A magyarországi erdészeti felsőoktatás első botanikus kertje Kisiblyén jött létre (mai Kisiblyei Arborétum, Szlovákia), majd az első világháború után, mikor Selmecbányáról költözni kényszerült az akkori akadémia, hoztak létre Sopronban is egy botanikus kertet (mai Egyetemi Élő Növénygyűjtemény). A közös múlt a mai napig élő kapcsolatot eredményezett: egyrészt a két település testvérváros, másrészt a soproni egyetem hallgatói rendszeresen látogatják az ősi Alma Matert és vele együtt az arborétumot.
Annak ellenére, hogy mindkét kert nagyon gazdag történelmi háttérrel valamint változatos és vonzó növényanyaggal rendelkezik, a turisztikai potenciálját, természeti-kulturális értékeit egyik sem tudja igazán kamatoztatni.
 
Ezért szükség lenne célzott beruházásokra valamint olyan rendezvényekre, melyekkel felhívnánk a figyelmet kertjeink értékeire szélesebb körben is. Ezek közül legfontosabbak lennének: a növényállományok felújítása, ifjítása, értékes fajokkal való gazdagítása, új látogató központ építése, tanösvények építése, üvegház felújítása, bemutató ház kialakítása, utak felújítása, új bejárati kapu építése, különböző erdőpedagógiai rendezvények tartása, valamint egy sétaút a hiányossággal élőknek. Végezetül a megújult kertekről egy 4 illetve 5 nyelvű dokumentumfilm készítését tűztük ki célul, melyeket akár különböző médiákban, akár a látogató központokban be tudnánk mutatni. Mindezek nagyban hozzájárulnak a két régió turisztikai potenciáljának növekedéséhez, valamint a kertek ismertebbé tételében a határmenti régiókban.
 
 
 
Tervezett tevékenységek:
 
  1. A meglévő épület átalakítása kiállítási hellyé
  2. Az üvegház rekonstrukciója
  3. A Botanikus Kert útjainak helyreállítása
  4. Az elöregedett fák számának csökkentése
  5. Új, QR kódokkal ellátott információs táblák felállítása
  6. Digitális időjárás állomás kialakítása
  7. Háromdimenziós felmérés útján készített új interaktív- és web-re optimalizált térképek
  8. A látogatók számára több nyelven új útmutató információs anyag összeállítása, kiadványok készítése
  9. Oktatási programok összeállítása tanulók és családok számára
  10. Eszközbeszerzés: a Botanikus Kert gépparkjának fejlesztése
 
 
 
 
 
 
„Building Partnership – Partnerséget építünk”